Esteu aquí

TOUR DE CORSAVY

CORSAVY
Castells i baluards
66150 CORSAVY
França

Sobre nosaltres

La torre de Corsavy es una torre circular amb un contrafort de mitjalluna del costat muntanya, posterior a l’edificació d’origen. Sembla ser que es va fer aquest contrafort per impedir que caigui al barranc. Aquesta torre tenía com a funcció d’enviar o de transmetre una senyal a les sentinel.les de les altres torres anomenades « Torres de senyals ». La torre no es pot visitar però podeu acostar-vos i fer-n’en la volta. Hi ha un bonic panorama sobre el poble de Corsavy i el Vallespir fins el mar.

Edificades al segle XIII per en Jaume II de Mallorca, aquestes torres estan a dalt de les crestes de la muntanya i havien teixit una xarxa de comunicació gracies als senyals de fum. El senyal estava enviat gracies a un foc de llenya encès a dalt de la torre. Així, s’avisava per prevenir-se dels atacts.

Idiomes

Francès
Pass Patrimonino